Green line - těsnění závitových spojů

Neobsahují žádné nebezpečné látky vzhledem k aktuálním směrnicím týkajícím se nebezpečných látek.
Byly navrženy pro zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců s ohledem na jejich zdraví a bezpečnost.

Loxeal 58-12

Loxeal 58-12

Cena: 
472,- Kč včetně DPH (390,- Kč bez DPH)

Vysoce viskózní potrubní těsnění s teflonem

Technické parametry - těsnění závitových spojů tř.2

 

Třída pevnosti 2 - středně pevné zajištění

Výrobek
číslo
BarvaMaximální
průměr závitu
Max.mezera
vyplnění
Viskozita
25°C mPas
(LT-MT-HT)
Doba vytvrzováníPojišťovací momentSmyková
pevnost
N/mm²
(DIN 54452)
Rozsah
teplot
°C
Manipulační
(min)
Funkční
(hod)
OdtrženíPřevládající
58-12ŽLUTÁM80 2"
0,30 mm
20000-70000
MT
 30-606 - 1214 - 225 - 104 - 10-55 +150

Vysvětlivky:

Viskozita:
HT – vysoce tixotropní
MT – středně tisotropní
LT – nízkotixotropní

BARVA F - fluorescentní pod modrým světlem

Pojišťovací moment - šroub M10 x 20 v provedení 8.8, matice h = 0.8x d

Zpět

Syndikovat obsah