Green line - zajištění závitových spojů

Neobsahují žádné nebezpečné látky vzhledem k aktuálním směrnicím týkajícím se nebezpečných látek.
Byly navrženy pro zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců s ohledem na jejich zdraví a bezpečnost.

Loxeal 83-52

Loxeal 83-52

Cena: 
569,- Kč včetně DPH (470,- Kč bez DPH)

Vysoká pevnost pojištění matic a šroubů, závrtných šroubů a závitových hmoždinek.

Technické parametry - zajištění závitových spojů tř.3

Třída pevnosti 2 - středně pevné zajištění

Třída pevnosti 3 - trvalé zajištění, lze povolit nahřátím spoje na cca 250°C

Výrobek
číslo
BarvaMaximální
průměr závitu
Max.mezera
vyplnění
Viskozita
25°C mPas
(LT-MT-HT)
Doba vytvrzováníPojišťovací momentSmyková
pevnost
N/mm²
(DIN 54452)
Rozsah
teplot
°C
Manipulační
(min)
Funkční
(hod)
OdtrženíPřevládající
83-52ZELENÁM 20"
0,15 mm
500 LT20 - 406 - 1220 - 3030 - 4010 - 20-55 +100

Vysvětlivky:

Viskozita:
HT – vysoce tixotropní
MT – středně tisotropní
LT – nízkotixotropní

BARVA F - fluorescentní pod modrým světlem

Pojišťovací moment - šroub M10 x 20 v provedení 8.8, matice h = 0.8x d

Zpět

 

Loxeal 55-02

Loxeal 55-02

Cena: 
508,- Kč včetně DPH (420,- Kč bez DPH)

Pojišťování matic a šroubů všech typů

Technické parametry - zajištění závitových spojů tř.2

Třída pevnosti 2 - středně pevné zajištění

Výrobek
číslo
BarvaMaximální
průměr závitu
Max.mezera
vyplnění
Viskozita
25°C mPas
(LT-MT-HT)
Doba vytvrzováníPojišťovací momentSmyková
pevnost
N/mm²
(DIN 54452)
Rozsah
teplot
°C
Manipulační
(min)
Funkční
(hod)
OdtrženíPřevládající
55-02MODRÁM 36
0,25 mm
1700-9000
MT
 30-506 - 1213 - 187 - 127 - 10-55 +150

Vysvětlivky:

Viskozita:
HT – vysoce tixotropní
MT – středně tisotropní
LT – nízkotixotropní

BARVA F - fluorescentní pod modrým světlem

Pojišťovací moment - šroub M10 x 20 v provedení 8.8, matice h = 0.8x d

Zpět

Syndikovat obsah