Loxeal 31-42

Sklad.č. 31-42:
Cena: 
260,- Kč včetně DPH (215,- Kč bez DPH)

Víceúčelové, průhledné, konstrukční lepidlo pro rychlé lepení (manipulační doba 5min.). Doporučuje se pro konstrukční lepení mnoha materiálů z: kovů, feritu, keramiky, mramoru, skla, betonu, dřeva a některých plastů (Polyester, ABS, tvrdé PVC).

Není vhodný pro pryž, měkké materiály, polyetylénu, polypropylenu a PTFE.

Spoje jsou dobře odolné vůči vodě, benzínu a oleji.

Produkt je dodáván s aplikačnám mixerem.

Fyzikální vlastnosti

Závisí na řádném promíchání výrobku prostřednictvím mixovací trysky*

* Předem stanovený poměr obou složek je 1:1

Část A                                   Část B

Složení:                   epoxidová pryskyřice                         amin

Barva:                     bezbarvá / transparentní      bezbarvá / transparentní

Viskozita (25°C + - Pa s):   12 – 18                                     15 - 30

Poměr míchání mn:                                          1: 1

Měrná hmotnost (g / ml):      1,17                                          1,13

Mezera Vyplnění:                                       0,1 - 2,0 mm

Trvanlivost:      1 rok v originálním balení při teplotě + 5°C-.+ 25°C

Vlastnosti po vytvrzení při + 25 ° C (typické)

Doba zpracovatelnosti po smíchání:                   3 - 8 minut **

Funkční doba vytvrzení:                                     20 - 30 minut

Barva po smíchání:                                     bezbarvá / transparentní

Pevnost ve smyku:                                              12 - 14 N / mm²

(při + 25°C na oceli ISO 4587)

Pevnost odloupnutí (ISO 4578):                         4 - 20 N / 25 mm

Tvrdost Shore D:                                                         65-75

Rozsah teplot:                                                      -40 ° C + 80 ° C

** Čas je stanoven při použití 2 g celkové hmotnosti směsi A + B

Chemická odolnost

Níže je uvedeno stárnutí po 24 hodinách od polymerace při teplotě a za podmínek viz. tabulka

 

Chemické prostředí

°C

Odolnost

po 100 h

Odolnost

po 500 h

Odolnost

po 1000 h

 

Motorový olej

40

výborná

výborná

výborná

Voda

25

výborná

výborná

výborná

Benzín

25

výborná

výborná

výborná

Chladicí plyn

25

výborná

výborná

výborná

 

Pokyny pro použití

1. Příprava povrchu

Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme zdrsnit lepené povrchy a poté odmastit a vyčistit přípravkem LOXEAL Cleaner 10 nebo acetonem a nechat uschnout po dobu několika sekund.

2. Míchání

Pryskyřice a tvrdidlo je třeba mechanicky před použitím smíchat v poměru hmotnosti nebo objemu v souladu s technickými specifikacemi, dokud není dosažena homogenní barva. Produkty jsou k dispozici v dvojkartuši se statickým mixerem (směšovačem), (poskytuje se samostatně), který umožňuje přímé a správné aplikování produktu přímo lepený povrch. Nepoužívejte prvních 3-5cm produktu vytlačeného z mixeru. Vyhněte se přebytečnému míchání produktu, protože může dojít k nebezpečné exotermní chemické reakci (uvolnění tepla) a ztrátě produktu.

3. Doba zpracovatelnosti

Doba zpracovatelnosti smíchaného přípravku se může pohybovat od několika minut do několika hodin při pokojové teplotě v závislosti na použití pryskyřice a tužidla. Vyšší teplota zkracuje dobu zpracovatelnosti. Aplikujte produkt při teplotě vyšší než + 15°C.

4. Montáž

Díly, které mají být lepené, musí být pevně spojeny ihned po aplikaci výrobku a ponechány tak až do úplné polymerace, aniž by byly vystaveny mechanickému namáhání.

5. Čištění

Přebytek produktu může být odstraněn acetonem nebo jiným rozpouštědlem, který je kompatibilní s lepenými povrchy. Aplikační nástroje a dávkovací systémy musí být čištěny před vytvrdnutím produktu. Vytvrzený produkt může být odstraněn pouze mechanicky.