Loxeal 55-02

Sklad.č. 55-02:
Cena: 
508,- Kč včetně DPH (420,- Kč bez DPH)

Pojišťování matic a šroubů všech typů

Technické parametry - zajištění závitových spojů tř.2

Třída pevnosti 2 - středně pevné zajištění

Výrobek
číslo
BarvaMaximální
průměr závitu
Max.mezera
vyplnění
Viskozita
25°C mPas
(LT-MT-HT)
Doba vytvrzováníPojišťovací momentSmyková
pevnost
N/mm²
(DIN 54452)
Rozsah
teplot
°C
Manipulační
(min)
Funkční
(hod)
OdtrženíPřevládající
55-02MODRÁM 36
0,25 mm
1700-9000
MT
 30-506 - 1213 - 187 - 127 - 10-55 +150

Vysvětlivky:

Viskozita:
HT – vysoce tixotropní
MT – středně tisotropní
LT – nízkotixotropní

BARVA F - fluorescentní pod modrým světlem

Pojišťovací moment - šroub M10 x 20 v provedení 8.8, matice h = 0.8x d

Zpět