Loxeal 58-11

Sklad.č. 58-11:
Cena: 
508,- Kč včetně DPH (420,- Kč bez DPH)

Anaerobní lepidlo pro utěsňování kovových závitových spojů. Schváleno pro plyn (DVGW, DIN – EN 751–1), vysokotlaký plyn a LPG (Australian Gas Association – Povolení číslo 5048) pro pracovní tlaky až do 20 bar. Schváleno použití pro kyslík v plynném stavu pro pracovní tlaky až do 10 bar a pracovní teploty až 60°C (BAM 1432/95 4-755). Dále schváleno použití pro pitnou vodu (č. reg. WRAS 1310513), registrováno v programu NSF, zapsáno v kategorii P1 (č. reg NSF 141234) jako přijatelný pro použití v potravinářské oblasti, za předpokladu že směs nepřijde do přímého nebo nepřímého styku s potravinami. Nahrazuje teflonovou těsnící pásku a koudel, okamžitě těsní spoje se středními tlaky. Těsní šroubové spoje s pracovními médii jako jsou např. plyn, LPG, voda, uhlovodíky, oleje a jiné chemikálie. Tixotropní vlastnost produktu zabraňuje vytékání těsnícího materiálu ze závitů při a po jeho aplikaci nebo během vytvrzování. Rázy a vibrace nemají vliv na těsnost závitových spojů v rozsahu použitých teplot od –50°C do +150°C.

Technické parametry - těsnění závitových spojů tř.2

 

Třída pevnosti 1- lehce uvolnitelné zajištění

Třída pevnosti 2- středně pevné zajištění

Třída pevnosti 3 - trvalé zajištění, lze povolit nahřátím spoje na cca 250°C

Výrobek
číslo
BarvaMaximální
průměr závitu
Max.mezera
vyplnění
Viskozita
25°C mPas
(LT-MT-HT)
Doba vytvrzováníPojišťovací momentSmyková
pevnost
N/mm²
(DIN 54452)
Rozsah
teplot
°C
Manipulační
(min)
Funkční
(hod)
OdtrženíPřevládající
53-14HNĚDÁ/F  M 20 3/4"
0,15 mm
500
LT
 10 - 201 - 3 12 - 1618 - 248 - 12-55 + 150
55-14ČERVENÁ/FM 56 2"
0,25 mm
 2500-4000
MT
 10 - 201 - 3 12 - 1618 - 248 - 12-55 +150
55-37ČERVENÁ/F1 1/2"
0,20 mm
2500-4000
MT
 15 - 301 - 318 - 2218 - 2210 - 14-55 +200
56-03MODRÁ/FM 80 2"
0,30 mm
6000-30000
HT
15 - 301 - 310 - 1510 - 188 - 12-55 +150
58-10BÍLÁ/FM 80 2"
0,50 mm
40000-100000
HT
5 - 100,5 - 118 - 2210 - 146 - 13-55 +150
58-11ŽLUTÁ/FM 80 2"
0,30mm
24000-70000
HT
15 - 301 - 318 - 2210 - 146 - 13-55 +150

Vysvětlivky:

Viskozita:
HT – vysoce tixotropní
MT – středně tisotropní
LT – nízkotixotropní

BARVA F - fluorescentní pod modrým světlem

Pojišťovací moment - šroub M10 x 20 v provedení 8.8, matice h = 0.8x d

Zpět