Technické parametry - dvousložková lepidla

ProduktBarvaViskozita
25° Pa.s+
Doba použitelnosti
25°C
Funkční pevnost
25°C
Smyková pevnost
DIN 53283
N/mm²
Pevnost adheze
ISO 4578
N/mm
31 - 42bezbarvá10 - 205' - 10'20' - 30'10 - 120,4
31 - 40bezbarvá10 - 2015' - 25'40' - 60'10 - 120,4
35 - 44bezbarvá15 - 2510' - 25'40' - 60'14 - 182,5
31 - 10jantarová15 - 25120' - 180'6 - 12 hod10 - 141,8
36 - 10slonovinová15 - 2560' - 90'4 - 8 hod14 - 183,5
36 - 15slonovinová20 - 3025' - 35'1 - 2 hod14 - 183,5
34 - 15slonovinová20 - 3025' - 35'1 - 2 hod8 - 125,0

 

Fyzikální vlastnosti

Složení
epoxidová pryskyřice
Specifická hmotnost
1,1 - 1,2 g/ml
Rozsah pracovní teploty
-50°C +80°C
Tepelná vodivost (W/mK)
0,10 - 0,11
Koeficient délkové roztažnosti ( 1/K )
60 - 210 x 10 E-6
Dielektrická pevnost DIN 53481 (kV/mm)
520 - 560
Měrný elektrický odpor (ohm x cm )
3,5 - 5 x 10 E12

Zpět