Technické parametry - sekundová lepidla

Produkt číslo14232532344363172729414561
Chemická složkaMETHYLETHYLETHYLETHYLETHYLETHYLALCOXYMETHYLETHYLETHYL BLACKETHYLETHYLALCOXY
Specifická hmotnost
(20°C, g/ml)
1,151,061,071,051,061,061,071,191,081,081,051,081,06
Viskozita
(20°C, mPa.s)
80-15040-80300-50010-2025-5080-15080-1501100-16001200-1800500-180010-20800-120020-40
Mezera vyplnění
(mikrony)
10-10010-6010-15010-4010-10010-15010-15010-20010-20010-20010-4010-20010-40
Rychlost tuhnutí (*)2325541121542
Pevnost v tahu
DIN 53288
(N/mm²)
25-3018-2518-2318-2518-2522-2510-2525-3018-2518-2518-2522-2510-20
Smyková pevnost
DIN 53283
(N/mm²)
20-2513-1813-1813-1813-1815-2014-2220-2513-1813-1813-1815-2014-22
Rázová pevnost
ASTM D 950
(N.mm/mm²)
10-1513-1815-2013-1813-1815-2015-2010-1513-1813-1815-2015-2015-20

(*) Relativní rychlost tuhnutí: 5 - nejvyšší rychlost, 1 - nejnižší rychlost

Fyzikální vlastnosti

Bod vzplanutí ISO 2592:
87°C
Rozsah pracovní teploty
-50°C až + 80°C
Teplota měknutí
160/170°C
Index lomu
podobně jako sklo
Elektrický odpor
DIN 53482
>10
Dielektrická pevnost
DIN 53481
(kV/mm)
2
Dielektrická konstanta
DIN 53483
(1 mHz)
5,2

Zpět