GDPR

Súhlas so spracovaním osobných údajov

 

1. Udeľujete týmto súhlas spoločnosti IMW s.r.o. so sídlom  Odlehlá č.p.172 or.č.24, 621 00 Brno- Ořešín, okres Brno město. IČO: 25347357, zapísanej vo verejnom registri vedenom na Krajskom súde v Brně, oddiel C, vložka 24929 (ďalej len "Správca"), aby v zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") spracovávala tieto osobné údaje:

 

Meno a priezvisko

Telefónne číslo

Dodacia adresa

Email

Dátum čas objednávky

Predmet kúpy

Spôsob úhrady

Spôsob doručenia

Emailová komunikácia

 

2. Meno, priezvisko, názov spoločnosti, telefónne číslo a e-mail je nutné spracovať za účelom vybavenia objednávky a poskytnutie služieb požadovaných klientom. Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu 5 rokov.

 

3. S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu na loxeal@imw.cz alebo listu na kontaktné údaje spoločnosti IMW s.r.o.

 

4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom, osobné údaje však pre Správcu môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

 

Poskytovatelia prepravných služieb: Česká Pošta s. p., General Logistics Systems Czech Republic s.r.o. apod.

Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov a účtovníctva: Solitea Česká republika, a.s., SLUNEX spol. s r.o.

 

6. Vezmite prosíme na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

 

vziať súhlas kedykoľvek späť,

požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,

požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,

vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,

požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,

v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obráťte na nás alebo na 

Úrad na ochranu osobných údajov